Certifikatat

Të gjitha produktet që mbajnë markën Weiss Profil, janë të cilësisë së lartë dhe janë përshtatur me kërkesat moderne të mjedisit urban dhe mbrojtjes së natyrës dhe shëndetit të njeriut. Sistemet e dritareve prej alumini dhe PVC që dalin nga prodhimi ynë plotësojnë të gjitha standardet evropiane të cilësisë. Kjo është e çertifikuar me ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 18001, të cilat përfaqësojnë grupe standardesh të njohura ndërkombëtarisht në sistemet e menaxhimit të cilësisë dhe mjedisit.

Certificates

Certificate ISO 9001:2015 Bulgarian
Certificate ISO 9001:2015 Bulgarian
Certificate ISO 9001:2015 English
Certificate ISO 9001:2015 English
Certificate ISO 9001:2015 French
Certificate ISO 9001:2015 French
Certificate ISO 14001:2015 Bulgarian
Certificate ISO 14001:2015 Bulgarian
Certificate ISO 14001:2015 English
Certificate ISO 14001:2015 English
Certificate ISO 14001:2015 French
Certificate ISO 14001:2015 French
Certificate BDS ISO 45001:2018 Bulgarian
Certificate BDS ISO 45001:2018 Bulgarian
Certificate BDS ISO 45001:2018 English
Certificate BDS ISO 45001:2018 English
Certificate BDS ISO 45001:2018 French
Certificate BDS ISO 45001:2018 French