Сертификати

Всички продукти  Вайс Профил се отличават с високо качество и са съобразени както със съвременните изисквания на градската среда, така и с опазването на природата и човешкото здраве. Алуминиевите и PVC системи за дограма, която излизат от нашето производство, отговарят на всички европейски стандарти за качество. За това гарантират сертификатите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001, представляващи международно признат стандарт за качество и екосъобразност.

Сертификати

Сертификат ISO 9001:2015 Български език
Сертификат ISO 9001:2015 Български език
Сертификат ISO 9001:2015 Английски език
Сертификат ISO 9001:2015 Английски език
Сертификат ISO 9001:2015 Френски език
Сертификат ISO 9001:2015 Френски език
Сертификат ISO 14001:2018  Български език
Сертификат ISO 14001:2018 Български език
Сертификат ISO 14001:2018  Английски език
Сертификат ISO 14001:2018 Английски език
Сертификат ISO 14001:2018  Френски език
Сертификат ISO 14001:2018 Френски език
Сертификат BS OHSAS 18001:2007  Български език
Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Български език
Сертификат BS OHSAS 18001:2007  Английски език
Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Английски език
Сертификат BS OHSAS 18001:2007  Френски език
Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Френски език