საოფისე შენობა, საცხოვრებელი ფართი
დენდერმონდეს, ბელგიის